Dlaczego na ziemi mamy gazy, ciecze i ciała stałe cz. 2

By admin

Luty 22, 2017 Ciała znajdujące się na ziemi 1 Comment

Tagi: woda oaza, woda oczarowa, woda oczyszczona, woda oligoceńska, woda osmotyczna, woda ozonowana

Powietrze jest gazem. Aby cząstki powietrza zbliżyć aż do zamiany na ciecz, musi się je nadzwyczajnie oziębić i niesłychanie mocno ścisnąć. Ciekłe powietrze daje się przelewać ze szklanki do szklanki tak, jak woda i każda ciecz. Ciekłe powietrze przez oziębianie można zamienić na ciało stałe. Powietrze na ziemi nigdy nie staje się cieczą, bo niema na ziemi dostatecznego zimna. Litr powietrza, ciecz z niego skroplona i zestalona ważą zawsze to samo.

Na ziemi znajdujemy wodę jako gaz, ciecz lub ciało stałe, rtęć zaś jako ciecz i ciało stałe. Siarkę spotykamy tylko w stanie stałym. Powietrze widzimy tylko pod postacią gazu. Dzieje się tak z tego powodu, ponieważ ciepło istniejące na powierzchni ziemi wystarcza wprawdzie do rozluźnienia cząstek lodu na ciecz i gaz, ale nie wystarcza do stopienia siarki lub zamiany rtęci na gaz, jest natomiast za wielkie, żeby powietrze mogło się w nim skroplić, a tern bardziej zmienić w ciało stałe. Podobnie ma się rzecz z innymi ciałami martwicy. Jedne ciała martwicy, jak krzemień, siarkę, sól kuchenną, marmur, żelazo, spotykamy zawsze jako ciała stałe, inne, jak naftę, widzimy zawsze jako ciecze. Powietrze jest zawsze gazem.

Ciała martwicy mogą mieć trzy stany skupienia. Przechodząc z ciała stałego w ciecz lub gaz, nic nie tracą na ciężarze.

Latest Comments
  1. Reklama