Obieg wody w przyrodzie

By admin

Luty 26, 2017 O wodzie 1 Comment

Tagi: woda fizjologiczna, woda heksagonalna, woda higroskopijna, woda hipertoniczna, woda hydratacyjna

Woda użyźnia glebę. Bez wody nic nie może rosnąć. Na przestrzeniach ziemi, nie zwilżonych wodą, nic nie rośnie, dlatego nazywają się pustyniami. Pustynie są rzadkie na ziemi, bo wodę spotyka się prawie wszędzie w przyrodzie jako źródło strumień, rzekę, jezioro, morze, ocean.

Woda, spotykana w przyrodzie, ustawicznie paruje i unosi się w powietrze. W powietrzu jest zawsze para wodna. Największe przestrzenie wody stanowią oceany, z których również zawsze paruje woda. Z mórz więc unosi się najobficiej para wodna i zasila chmury. Skoro para wodna oziębi się w atmosferze, to spada na ziemię pod postacią deszczu, śniegu lub gradu. Wody opadowe częścią wsiąkają w ziemię, zasilając nasze studnie i źródła, częścią spływają z miejsc wyżej położonych jako strumienie i rzeczki do miejsc niżej położonych, aż wreszcie jako wielkie rzeki uchodzą do morza. Morze, chmura, deszcz, rzeka, morze –  taki jest wieczny obieg wody w naturze.

Latest Comments
  1. Reklama