Pierwiastki, ciała złożone i mieszaniny cz. 3

By admin

Luty 22, 2017 Ciała znajdujące się na ziemi 1 Comment

Tagi: woda królewska, woda krystalizacyjna, woda krzemowa, woda lawendowa, woda metaboliczna, woda micelarna

Powstanie szara masa, ale nie cynober. Wiemy, że cząstki materii są swobodne tylko w gazie i że gazy powstają przez

ogrzanie, ogrzejmy więc masę siarki utartej z rtęcią w próbówce, żeby ich cząstki się ulotniły i mogły do siebie zbliżyć. Skoro to zrobimy, zobaczymy, że masa utartej siarki z rtęcią zacznie się ulatniać, a na górnym, chłodniejszym końcu rurki zacznie osadzać się czerwony pył cynobru. Cynober jest więc rzeczywiście związkiem rtęci z siarką.

Siarka ogrzewana topi się lub ulatnia się, ale ciecz siarki i jej para po oziębieniu stają się zwykłą siarką stałą. Podobnie i rtęć, pozostaje rtęcią czy ją oziębimy czy ogrzejemy. Siarka i rtęć nie dają się więc rozłożyć na inne materie, a cynober przeciwnie daje się rozłożyć. Nazywamy takie ciała, jak siarka i rtęć, co nie dają się rozłożyć, pierwiastkami. Połączenia zaś, powstałe z pierwiastków, nazywamy związkami.

Pierwiastków jest na ziemi tylko kilkadziesiąt, np. tlen, azot, siarka, różne metale: jak rtęć, żelazo, miedź, złoto. Wszystko, co nam pod zmysły podpada, jest albo pierwiastkiem (jak siarka, miedź i t d.), albo połączeniem pierwiastków (jak cynober) albo wreszcie mieszaniną (jak powietrze, gleba ziemi).

Latest Comments
  1. Reklama