Śnieg, lodowce i głazy narzutowe

By admin

Luty 26, 2017 O wodzie No comments

W podbiegunowych okolicach świata i na wysokich górach pada śnieg przez większą część roku. Zbierają się więc wielkie masy śniegu. Mokry śnieg można ścisnąć tak, że powstanie kawałek lodu. Więc i te wielkie masy śniegu na górach przez nacisk wysokich warstw zbijają się dołem w lód, tworząc lodowce.

Lodowce, leżąc na pochyłościach gór, powoli zsuwają się coraz niżej. Można powiedzieć, że powoli płyną. Głazy, które oderwały się z sąsiednich wzgórz i spadły na lodowce, płyną z niemi i dostają się aż do stóp gór, na równinę.

Przeprowadzki Ruda Śląska cennik

W okolicach podbiegunowych zsuwają się olbrzymie lodowce aż do morza. Od nich odrywają się ogromne bryły lodowe, wysokie jak najwyższe kościoły i płynąc ku południu, powoli rozpływają się w morzu. Głazy zaś skalne, które leżały na nich, spadają na dno oceanów. Takie góry lodowe są bardzo niebezpieczne dla żeglarzy.

Był czas, kiedy cała północna Europa była zlodowaciała, kiedy lodowce rozciągały się w Polsce aż po Kielce. Wówczas żyły całkiem inne zwierzęta na naszej ziemi. Niektóre z nich, jak włosami porosłe słonie, zwane mamutami już całkiem wyginęły. Skoro lodowce ustąpiły wskutek nastania klimatu cieplejszego, pozostały po nich głazy i kamienie, co przybyły kiedyś na ich grzbietach z dalekiej północy.  Takie głazy narzutowe są niekiedy ogromne.

Lodowce posuwające się wyryty w niejednym miejscu zagłębienia w ziemi; wiele jezior w Polsce, np. Gopło, Świteź tak kiedyś powstały.

Przeprowadzki Ruda Śląska cennik