tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Woda i wszystkie ciała martwicy wyglądają inaczej jako ciała stałe, a inaczej jako płyny, ale mogą przechodzić z jednego stanu w drugi. Martwica może jednak ulegać i innym zmianom. Oto mamy przed sobą gwóźdź nowy i stary, zardzewiały. Na powietrzu wilgotnym może zardzewieć nie tylko gwóźdź, ale nawet wielki

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Ciała kopalne rzadko można wydobywać przez odkrywkę, to jest, usuwając z góry warstwę ziemi, która je przykrywa. Wapienie, torf, czasem rudy, np. galmam u nas w ten sposób dobywają się. Ale zwykle ciała kopalne leżą w znacznej głębokości pod ziemią. Aby je stamtąd wydobyć, bije się w głąb ziemi

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Zwierzęta schodzą w głąb morza niżej, niż rośliny. Przekonano się, że nawet w takich głębiach, do jakich światło nie dochodzi, bo na kilka tysięcy metrów głęboko, żyją jeszcze różne istoty. Są między niemi takie, które przyświecają sobie w tych ciemnościach. Zwierzęta świecące są w gorących morzach pospolite. Niektóre żyją

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Weźmy kawałek siarki na łyżkę blaszaną i ogrzejmy nad lampką spirytusową. Zobaczymy, że siarka ogrzana zacznie się topić. Stopiona siarka jest cieczą żółto-brunatną, ruchliwą. Ta ciecz siarki, jeszcze silniej ogrzana, zacznie się ulatniać i zamieniać na gaz pomarańczowo-brunatny. Cząstki tego gazu widzimy, nim się całkiem rozbiegną w powietrze, bo

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Dla utworzenia cynobru mieszaliśmy siarkę z rtęcią, a przecież nie nazywamy cynobru mieszaniną. Można mieszać różne ciała martwicy, np. siarkę z węglem, kredę z siarką, piasek z opiłkami żelaznymi i to tak, że każde z tych dwu ciał możemy mieszać rozmaicie. Możemy wziąć np. trochę piasku i wiele opiłek,

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Podobnie jak ciała stałe, możemy mieszać ciecze, np. ocet z wodą, oliwę z terpentyną. Możemy też mieszać gazy. Powietrze np. jest mieszaniną trzech gazów: tlenu, azotu i kwasu węglowego, a oprócz tego znajduje się w niezmienna ilość pary wodnej. Tlen można łatwo usunąć z powietrza. Zróbmy w tym celu

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

W podbiegunowych okolicach świata i na wysokich górach pada śnieg przez większą część roku. Zbierają się więc wielkie masy śniegu. Mokry śnieg można ścisnąć tak, że powstanie kawałek lodu. Więc i te wielkie masy śniegu na górach przez nacisk wysokich warstw zbijają się dołem w lód, tworząc lodowce. Lodowce,

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Woda morska ma smak słony i gorzkawy. Jest w niej rozpuszczona nie tylko sól kuchenna, ale i inne sole, np. tak zwana gorzka sól, używana na lekarstwo. Mało jest takich stworzeń, co mogą żyć zarówno w wodach słodkich i morskich. Łososie, jesiotry, węgorze należą do takich ryb. Za to

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

Świeża woda jest orzeźwiającego smaku. Skoro ją zagotujemy, uchodzi z niej powietrze, które było w niej rozpuszczone. Woda przegotowana i pozbawiona przez to pochłoniętego powietrza, po ostudzeniu ma smak mdły. Powietrzem pochłoniętym przez wodę oddycha wszelka wodna żywizna. Jeżeli wyciągniemy z rzeki jakiś wodorost lub rybę i włożymy do

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań

Read More...

tłumacz przysięgły języka niemieckiego poznań