Trojaki stan skupienia ciał cz. 4

By admin

Luty 22, 2017 Ciała znajdujące się na ziemi 1 Comment

Tagi: woda strukturalna, woda strukturyzowana, woda termalna, woda u człowieka, woda u roślin, woda u zwierząt

Na stole stoi przed nami woda, nafta, oliwa i ocet: takie materie, co nie mają postaci, nazywamy cieczami. Ich cząstki są rozluźnione, dlatego można je przelewać z naczynia do naczynia. Jeżeli przelejemy je do naczynia, to układają się w nim – jak to widzimy – do poziomu. I w cieczach spójność cząstek nie jest jednakowa. Tę spójność nazywamy gęstością. Co gęste, nie tak żywo się porusza, jak rzadkie. Oliwa jest gęstsza od wody, woda od nafty lub benzyny.

Para wodna, gaz oświetlający, powietrze – są gazami. Musi się je zamknąć w naczyniu, aby nie mogły się rozbiegać. Jeżeli szklankę lub inne naczynie odwrócimy dnem do góry i postawimy brzegiem na wodzie, to możemy cząstki powietrza zamknąć.

Gazy cięższe od powietrza, jak kwas węglowy, zachowują się podobnie do płynów, można je mianowicie przelewać z naczynia do naczynia jak wodę.

Gazy, ciecze i ciała stałe są to rzeczy nieżyjące. Wszystkie ciała nieżyjące nazywamy martwicą. Rośliny, zwierzęta i ludzie są istotami żyjącymi czyli żywizną ziemi.

Latest Comments
  1. Reklama